Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Sinhronā tulkošana tiek izmantota konferencēs, darījumu pārrunās, semināros, prezentācijās un citos pasākumos, kas prasa klausītāju uzmanības noturēšanu. Salīdzinot ar secīgo tulkošanu, sinhronā tulkošana ir sarežģītāka un dārgāka. Šie trūkumi kļūst par nenozīmīgiem, ņemot vērā sinhronās tulkošanas milzīgās priekšrocības — tā ļauj ievērojami samazināt uzstāšanās laiku un mazāk nogurdina klausītājus. Sinhronās tulkošanas gadījumā nav nepieciešams gaidīt prezentētāja frāzes tulkojumu, jo teksts tiek tulkots praktiski vienlaicīgi ar oratora runu.

Pastāv trīs veidu sinhronā tulkošana.

  1. “Pēc dzirdes.” Tulks austiņās dzird prezentētāja runu un tulko to informācijas pienākšanas secībā.
  2. “No lapas.” Sinhronais tulks veic uzrakstītā teksta tulkošanu pēc tam, kad prezentētājs to iesniedz. Ja orators novirzās no uzrakstītā, tulkošana notiek “pēc dzirdes”.
  3. “Iepriekš pārtulkotais teksts.” Tulks lasa no lapas iepriekš pārtulkoto tekstu pēc tam, kad orators pasaka attiecīgos informācijas blokus.
Vissarežģītākais, neapšaubāmi, ir pirmais sinhronās tulkošanas veids, kas prasa no sinhronā tulka ne tikai perfektas valodas zināšanas, bet arī attiecīgo darba pieredzi. Ne visi tulki un tulkotāji kļūst par sinhronajiem tulkiem. Ņemot vērā to, ka teikumu struktūra dažādās valodās var ievērojami atšķirties, sinhronajam tulkam jābūt arī lingvistiskās prognozēšanas prasmēm, trenētai īslaicīgajai atmiņai, kas ne katram ir pa spēkam.

Šodien sinhronā tulkošana tās praktiskuma un racionalitātes dēļ ir īpaši populāra. Tomēr atrast labus sinhronos tulkus ir ļoti grūti.

Izņemot profesionālās prasmes (kas sinhronajam tulkam ir obligātas), visiem mūsu darbiniekiem ir labas manieres un akurāts ārējais tēls, kas ir svarīgi dalībai vidēja un augsta līmeņa darījumu pasākumos.

Kas jāatceras, pasūtot sinhronās tulkošanas pakalpojumus
Ņemot vērā to, ka sinhronā tulkošanas prasa lielu prāta noslodzi, sinhronais tulks nevar tulkot bez apstājas ilgstošu laika periodu, tāpēc sinhrono tulkošanu veic vairāki speciālisti, kas pēc noteiktā laika intervāla viens otru nomaina. Parasti klients maksā par kabīnes darba stundu, bet nepieciešamo sinhrono tulku skaitu mēs izraugāmies paši neatkarīgi no pasākuma tematikas sarežģītības.

Ja pasākuma tematika ir šauri specializēta, tad materiālus sinhronajiem tulkiem ir nepieciešams nodot iepriekš, lai viņi varētu iepazīties ar tēmu.

Telpās, kurās notiks uzstāšanās, seminārs, pārrunas vai konference, jābūt sinhronajai tulkošanai nepieciešamajam tehniskajam aprīkojumam, parasti ir nepieciešama kabīne, mikrofoni, austiņas utt.