Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana tiek izmantota dažāda veida pārrunās, korporatīvajos pasākumos, lietišķajās tikšanās un sapulcēs. Galvenā priekšrocība — nav nepieciešams papildu tehniskais aprīkojums.
Secīgo tulkošanu ir iespējams veikt jebkurā vietā — automašīnā, lidostā, vizītē pie klienta, notāra, biznesa pusdienās, brīvā dabā. Secīgās tulkošanas veicējs — tulks pavada runātāju jebkurā vietā.

Veicot secīgo tulkošanu, tulks noklausās dažus runātāja teikumus, kurus nekavējoties pārtulko mērķa valodā, tādējādi strādājot vienlaikus gan ar runātāju, gan klausītāju.

Tulkam, kurš veiks secīgo tulkošanu, vēlams iepriekš iepazīties ar tulkojamā teksta specifiku, saturu un pasākuma plānu.

Secīgās tulkošanas pakalpojums ir ievērojami lētāks nekā sinhronā tulkošana. Secīgā tulkošana ir piemērota tieši mazajam un vidējam biznesam.

Secīgā tulkošana var būt gan vienpusēja, gan divpusēja. Ja tulks veic tulkojumu no svešvalodas uz dzimto valodu un pretēji, to sauc par divpusējo secīgo tulkošanu. Ja no svešvalodas uz dzimto valodu tulko viens tulks, bet no dzimtās valodas uz svešvalodu cits, tā ir vienpusējā secīgā tulkošana.

“Valodu Serviss” nodrošina secīgās tulkošanas pakalpojumus:

  • biznesa pārrunās;
  • tiesas sēdēs, dokumentu noformēšanā pie notāra;
  • semināros;
  • uzstādot iekārtas un tehnisko aprīkojumu;
  • ekskursijās;
  • prezentācijās, izstādēs.

Atkarībā no pasākuma tematikas “Valodu Serviss” piedāvā atbilstošas izglītības un specializācijas tulkus. “Valodu Serviss” piedāvātie tulkiem ir labas manieres, reprezentabls izskats, kā arī profesionalitāte savā jomā.