Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

“Valodu Serviss” piedāvā profesionālus rakstiskās tulkošanas pakalpojumus visdažādākajās jomās. Mēs lieliski saprotam, ka ikviens tulkošanas projekts ir atšķirīgs un prasa dziļu izpratni par konkrēto tēmu un atbilstošas terminoloģijas lietojumu. Juridisko tekstu tulkošanai, piemēram, nepieciešamas daudzpusīgas zināšanas par tiesību sistēmu, bet medicīnas tekstu tulkošanai — specifiskas zināšanas medicīnā. Tieši tādēļ uzņēmuma “Valodu Serviss” rīcībā ir tulkotāji, kuri ir specializējušies dažādās nozarēs.

Rakstisko tulkojumu nozares: