Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Rakstiskais tulkojums ar zvērināta notāra apliecinājumu — viens no svarīgākajiem “Valodu Serviss” darbības virzieniem.
Šeit svarīgākais ir operativitāte — ja iesniegsiet dokumenta oriģinālu tulkošanai līdz plkst. 10:00, ir iespējams saņemt pilnībā gatavu notariāli apliecinātu tulkojumu līdz 17:00.

Lai varētu sākt dokumenta tulkošanu, mums nav nepieciešams dokumenta oriģināls. Jūs varat dokumentu atsūtīt ieskenētā veidā uz mūsu e-pastu vstulkojumi@inbox.lv. Oriģinālu, kurš ir jāuzrāda notāram, jūs varat nogādāt mūsu birojā vai nu personīgi, vai ar kurjera palīdzību.

Gadījumā, ja jums jau ir gatavs dokumenta tulkojums un jums ir nepieciešams šī dokumenta tulkojuma notariāls apliecinājums, mūsu korektors veiks šī tulkojuma pārbaudi.

“Valodu Serviss” speciālisti nepieciešamības gadījumā sniegs jums bezmaksas konsultāciju dokumentu legalizācijas un apostilizācijas jautājumos.

Dokumenti, kuru tulkojumus var notariāli apliecināt:

 • uzņēmumu reģistrācijas dokumenti — uzņēmuma reģistrācijas apliecības, PVN maksātāju apliecības, statūti, dibināšanas līgumi, sapulču protokoli, VID uzziņas, uzņēmumu reģistra uzziņas;
 • līgumi;
 • darba līgumi;
 • apstiprinātas bilances;
 • dzimšanas apliecības;
 • laulības apliecības;
 • miršanas apliecības;
 • diplomi, sekmju izraksti, liecības, izglītības sertifikāti, atestāti;
 • uzziņas;
 • pases;
 • kara klausības apliecības;
 • autovadītāja apliecības;
 • darba grāmatiņas;
 • pensiju apliecības;
 • pilnvaras;
 • parādzīmes;
 • atļaujas bērna izvešanai uz ārzemēm;
 • tiesas lēmumi.

Tulkošanas birojs “Valodu Serviss” neuzņemas atbildību par dokumenta oriģināla pareizību, izdošanas likumību un noformējumu! Mēs uzņemamies atbildību tikai par tulkojuma kvalitāti, precizitāti un izpildes termiņiem. Pirms dokumentu iesniegšanas mūsu birojā iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem.