Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

„Valodu Serviss” piedāvā pilna servisa programmnodrošinājumu, mājas lapu, mārketinga materiālu lokalizācijas pakalpojumus. Mūsu speciālisti sniegs Jums palīdzību katrā lokalizācijas etapā: sākot ar lokalizācijas iespējamības analīzi un beidzot ar gatavo materiālu tulkošanu, kā arī lokalizētās versijas pārbaudi.

Lokalizācijas analīze
Šī etapa mērķis- pārbaudīt tehniskās iespējas veikt dotā produkta adaptāciju mērķa tirgum. Veicot šo pārbaudi, tiek noteiktas vietas, kuras varētu ietekmēt produkta funkcionalitāti. Tiek pārbaudīts:

 • vai produkts satur tekstu, kuru nav iespējams lokalizēt, piemēram, nepiemērots šrifts, maksimāli pieļaujamais rakstu zīmju skaits interfeisā;
 • vai pietiekami kvalitatīvi un adekvāti tiek attēloti mērķa valodas simboli, kā notiek datu ievades/ izvades process ar šo simbolu palīdzību;
 • vai ir iespējams mainīt tādus parametrus kā datums, laiks, alfabētiskā kārtība, valūtas un skaitļu attēlojums;
 • vai programmas lokalizētā versija darbojās dotajā operētājsistēmā, vai mājas lapa darbojās dažādās pārlūkprogrammās.

Tulkojums un adaptācija
Etapa mērķis:

 • pārbaudīt, vai produkts satur tekstu, kuru nav iespējams lokalizēt, piemēram, nepiemērots šrifts, maksimāli pieļaujamais rakstu zīmju skaits interfeisā;
 • sagatavot glosāriju, kas palīdzētu unificēt terminoloģiju un tulkojuma stilu;
 • izgatavot un turpmāk izmantot iepriekš veikto tulkojumu Translations Memory.
 • pārtulkot interfeisa ziņojumus;
 • pārtulkot un koriģēt tekstu, dokumentāciju, sagatavot lokalizētos skrīnšotus;
 • apkopot gatavo lokalizēto versiju;
 • turpmākā visu lokalizējamo resursu atjaunošana un papildināšana tiks veikta izmantojot iepriekš sagatavoto Translations Memory bāzi.

Kvalitātes kontrole
„Valodu Serviss” lokalizācijas procesa kvalitātes kontroli veic tulks- korektors, dizainers, programmētājs. Pirms tiek nodota lokalizācijas darba galējā versija, tiek veikta produkta pārbaude:

 • lingvistiskā- korektors, dotās nozares speciālists, pilnībā veiks interfeisa tulkojuma pareizību, attēlu, shēmu un citu elementu izvietojumu atbilstoši tekstam;
 • funkcionālā- programmētājs pārbauda un apstiprina lokalizētā produkta funkcionalitāti.