Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Zinātniska teksta tulkojuma atšķirības pazīme ir speciālo terminu un uztverei sarežģītu teikumu pārpilnība. Tulkotāja galvenais uzdevums ir atrast atbilstošos terminus mērķa valodā un nodot informāciju speciālistiem saprotamā formā. Tomēr šādam darbam ar valodas zināšanām vien nepietiek, vēl ir nepieciešama lingvistiskā izglītība un konkrētās zinātniskās tematikas pārzināšana.

Tulkojumu birojā “Valodu Serviss” strādā dažādu profilu speciālisti, kas labi pārzina ekonomiku, medicīnu, zinātnes sfēras utt. Katram konkrētam uzdevumam mēs izvēlamies darbinieku ar avota teksta tematikai atbilstošo izglītību un darba pieredzi. Daudziem mūsu biroja štata darbiniekiem ir zinātniskie grādi, un viņi paši publicē zinātniskos darbus. Tāda darbinieku kvalifikācija nodrošina  klientam jebkuras tematikas teksta prasmīga tulkojuma izpildes garantiju. Vēršoties pie mums, klienti vienmēr saņem pakalpojumu visaugstākajā līmenī.

Zinātnisko tekstu tulkošanas veidi
Atkarībā no avota teksta sarežģītības un specializācijas mēs varam pielietot dažādas pieejas zinātniskā teksta tulkošanai. Vairumā gadījumu, veicot šauri specializēto zinātnisko darbu tulkošanu, “Valodu Serviss” darbinieki piemeklē vai izveido glosārijus, ļaujot maksimāli precīzi interpretēt zinātniskā darba vai raksta būtību, vienlaikus saglabājot vēstījumu, ko tekstā ir ielicis autors.

Mēs piedāvājam šādu tekstu tulkošanas pakalpojumus:

  • zinātniski publicistiskie raksti, darbi, grāmatas;
  • referāti, disertācijas, zinātniskie darbi;
  • diplomdarbi;
  • instrukcijas un mācību līdzekļi;
  • pētniecisko darbu atskaites, zinātnisko pētījumu rezultāti;
  • atsauksmes un recenzijas zinātniskajiem darbiem un disertācijām;
  • dažādu zinātnes sfēru pārskati, raksti.