Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Biroja “Valodu Serviss” piedāvātie pakalpojumi medicīniska satura tekstu tulkošanā ļauj padarīt pieejamu informāciju, kas iekļauta medicīnas dokumentos svešvalodās. Mēs veicam dažādu medicīnas jomu tekstu tulkojumus, tostarp psiholoģijas, ķirurģijas, stomatoloģijas, psihiatrijas, veterinārijas u.c. Mūsu tulkotāju veiktais medicīnas tekstu tulkojums atbilst visām prasībām un standartiem, kas ir pieņemti dažādu valstu medicīnas tekstu tulkojumu noformēšanā.

Birojs “Valodu Serviss” piedāvā šādu dokumentu, tekstu un citas informācijas, kas saistīta ar medicīnu, tulkojumus:

  • klīniskās izmeklēšanas dokumenti — individuālās medicīnas kartes, brošūras, izmeklēšanas protokoli utt.;
  • medicīnas dokumentācija — analīžu rezultāti, slimības vēstures, uzziņas, izraksti, operāciju protokoli u.c.;
  • medicīnas iekārtu dokumenti un instrukcijas (ekspluatācijas noteikumi, iekārtu apraksti);
  • farmaceitiskā dokumentācija — ārstniecisko preparātu apraksti, lietošanas instrukcijas, medicīnas preparātu kvalitātes kontroles dokumenti;
  • jebkuras sarežģītības un satura medicīnas mājas lapas;
  • zinātniski medicīnas raksti, disertācijas, rokasgrāmatas, mācību līdzekļi u.c.

Medicīnas rakstu tulkošana
Medicīnas attīstība ir nepārtraukta — gandrīz katru dienu pasaulē notiek jauni atklājumi un tiek izstrādāti efektīgi ārstniecības līdzekļi. Tas viss tiek atspoguļots medicīnas rakstos, kuru prasmīgs tulkojums ļaus medicīnas līdzstrādniekam pārvarēt valodu barjeru un būt informētam par visu jaunāko, atrodot ārstniecisko un zinātnisko uzdevumu mūsdienīgus risinājumus. Birojs “Valodu Serviss” atbilst visām normām un prasībām, kas tiek izvirzītas medicīniska satura tekstiem. Mūsu tulkotāji veiks rūpīgu darbu ar katru tekstu, sasniedzot ne tikai absolūti precīzu tulkojumu dažādās pasaules valodās, bet arī informācijas pieejamību, kas būs saprotama plašam speciālistu lokam.

Medicīnas slēdzienu un uzziņu tulkošana
Medicīniskās izmeklēšanas neatņemama sastāvdaļa ir uzziņas, izraksti, pacienta izmeklēšanas slēdzieni utt. Tas ir viens no visatbildīgākajiem tulkošanas virzieniem. Informācija, kas iekļauta šādos dokumentos un uzziņās, vairumā gadījumu ir vitāli svarīga klientam; tas noteikti ir jāņem vērā, strādājot ar tekstu. Medicīnas teorijas padziļinātas zināšanas un prasme atrast elastīgu pieeju sarežģītajai medicīnas terminoloģijai garantē visas tulkotās informācijas ticamību, ko saņemam no mūsu speciālistiem.

Steidzami medicīniskie tulkojumi
Medicīnā, tāpat kā citās zinātnes jomās, nav pieļaujama vilcināšanās. Kad runa ir par cilvēka dzīvību un veselību, īsā laika sprīdī ir jāspēj izdarīt visu nepieciešamo, lai palīdzētu viņam. Mūsu tulkotāji ir spējīgi veikt operatīvu un kvalitatīvu svarīgu slēdzienu, izmeklēšanas atskaišu, operācijas veikšanas līgumu un citas dokumentācijas tulkošanu. Mēs apzināmies atbildību, ko uzņemamies kā izpildītāji, tādēļ spējam piedāvāt ļoti prasmīgus, jebkuras sarežģītības medicīnas informācijas tulkojumus.