Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Literāra teksta tulkojums ir viens no visspecifiskākajiem tulkošanas veidiem. Teksta īpašās iezīmes ir autora ieturētais stils, emocionalitāte un tēlainība. Galvenais mūsu speciālistu uzdevums ir atrast visatbilstošākos mērķa valodas vārdus, izteiksmes līdzekļus, lai rezultātā būtu ne tikai precīzi pārtulkots teksta saturs, bet tas arī atbilstu autora sākotnējai mākslinieciskajai iecerei. Mūsu tulkotāji ir pieredzējuši speciālisti dažādās literatūras nozarēs, kuri tulko, izmantojot visas savas zināšanas un radošo potenciālu. Ar atbilstošām zināšanām un iemaņām šāds tulkojums pilnībā atbildīs autora stilam, vienlaikus saglabājot teksta nacionālās īpatnības un padarot tās pieejamas mērķa auditorijai.

Mākslinieciskās tulkošanas pakalpojumu veidi
Mēs kvalitatīvi un radoši veiksim dažādu literāro tekstu tulkojumus, atspoguļojot tajos visu autora izmantoto tēlu paleti. Birojā “Valodu Serviss” varat pasūtīt tulkojumus visu veidu literārajiem tekstiem:

  • stāsti, romāni, noveles;
  • apcerējumi, publicistika, literatūrzinātniskie un kritikas raksti;
  • brošūras un populārzinātniskās grāmatas;
  • reklāmmateriāli, kuros ietverts literārs saturs;
  • žurnālu un laikrakstu literārie materiāli;
  • citi teksti.

Tulkojumu biroja “Valodu Serviss” speciālisti, veicot literāru tekstu tulkošanu, izmanto valodas instrumentus un savu radošo potenciālu — šāda pieeja garantē lietpratīgu un emocionālu jebkāda satura literārā teksta pasniegšanu.Katra grāmata ir zināšanu avots, līdzeklis redzesloka paplašināšanai, sevis izglītošanai un dvēseles izkopšanai. Grāmata svešā valodā nevar kļūt pieejama bez profesionāla tulkotāja līdzdalības. Mēs, “Valodu Serviss”, piedāvājam iespēju atklāt pārsteidzošās literāro tēlu un dvēseles pārdzīvojumu pasaules, kas paslēptas citu zemju grāmatās. Mūsu biroja pakalpojumi ir īpaši ar individuālu pieeju darba izpildei, operativitāti un tulkotāju augsto izglītības, kultūras un pieredzes līmeni, ko atzinīgi novērtē mūsu klienti.