Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Juridiska satura tekstu tulkojums ir pakalpojums, kuru “Valodu Serviss” piedāvā personām, kas nodarbojas ar juridiskajiem jautājumiem — juristiem, advokātiem, notāriem, konsultantiem u.c. Šī darbības sfēra ir īpaša ar to, ka no tulkotāja tiek prasītas ne tikai padziļinātas valodu zināšanas, bet arī zināšanas, kas saistītas ar juridisko  teoriju un praksi, kā arī izpratne par dokumentu izcelsmes valstu politiskajām un sociāli kulturālajām īpatnībām. Tulkojumu biroja “Valodu Serviss” tulkotāji un tulki ir ne tikai kvalificēti lingvistikas speciālisti, bet arī papildus specializējušies tiesību jautājumos un jau vairākus gadus nodarbojas ar juridisko dokumentu un tekstu tulkošanu. Pēc tulkošanas darbu pabeigšanas dokumentus vajadzības gadījumā koriģē un pārbauda praktizējošs jurists.

Šis pakalpojums ir ikdienišķs un nepieciešams gan ārvalstu uzņēmumiem Latvijā, gan citzemju tirgos strādājošiem Latvijas uzņēmējiem, gan arī atsevišķu personu attiecību risināšanai. Mūsu birojs piedāvā šādus juridisko tekstu tulkojumu pakalpojumus:

  • likumdošanas un normatīvie akti, projekti;
  • kontrakti, vienošanās, līgumi;
  • pilnvaras, uzņēmumu dibināšanas dokumenti;
  • tiesas dokumenti;
  • pavaddokumenti — sertifikāti, licences, apliecības utt.;
  • lokālie juridiskie dokumenti — normatīvi tiesiskie akti (instrukcijas, nolikumi u.c.).

Juridisko tekstu tulkojumi, kurus veic “Valodu Serviss” tulkotāji, nepieciešamības gadījumā tiks notariāli apstiprināti un legalizēti likumā noteiktajā kārtībā.

Īsi izpildes termiņi
Kvalificētie “Valodu Serviss” biroja darbinieki juridisko dokumentu tulkojumus veic operatīvi, pareizi un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
Steidzamā juridisko dokumentu tulkošanas gadījumā tiek izmantoti  gan valodas instrumenti, gan individuālā spēja piemeklēt pareizos sarežģītu vārdu savienojumu risinājumus, terminus utt.

Līgumu tulkojumi
Līgumu tulkošana ir darbs, kura izpildītājam jābūt padziļinātām zināšanām par dokumentā aprakstīto jautājumu un tās valsts likumdošanu, kuras valodā ir sastādīts līgums. Tulkojot līgumu, nedrīkst pieļaut divdomību, pārprotamību un jebkādas novirzes no dokumenta sākotnējā teksta. Tulkojumu biroja “Valodu Serviss” darbinieki respektē to, ka nekorekts vai neprecīzs līguma tulkojums var kļūt par nesaprašanās vai pat tiesas procesa iemeslu starp pasūtītāju un izpildītāju, un pilnībā uzņemas atbildību šajā jautājumā.

Individuāla pieeja
Mēs praktizējam individuālu pieeju pasūtītājiem — katru mums tulkošanai atsūtīto dokumentu mēs uztveram kā ļoti svarīgu mūsu aģentūras attīstībai. Stingra termiņu ievērošana, izglītoti un kvalificēti darbinieki, dokumentu tulkojuma notariāla apstiprināšana, dokumentu apliecināšana ar Apostille, dokumentu legalizācija, steidzamo pakalpojumu sniegšana — tās ir mūsu priekšrocības, kuras novērtēt varēs ikkatrs, kurš izvēlēsies tulkojumu biroju “Valodu Serviss”. Mēs garantējam augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī optimālas cenas un profesionālu apkalpošanu.