Vienmēr ātri
un kvalitatīvi...

Starptautisko ekonomisko sakaru attīstība un ārzemju uzņēmēju darbības aktivizēšanās mūsu valstī rada nepieciešamību tulkot lielu daudzumu ar ekonomiku saistītas informācijas. Uzņēmumu starptautiskā sadarbība nebūtu iespējama bez profesionālu tulkošanas pakalpojumu izmantošanas.

Mūsu biroja kvalificētie darbinieki palīdz viegli pārvarēt valodas barjeru starp partneriem no dažādām pasaules valstīm, tādējādi uzlabojot to sadarbības efektivitāti un piedāvājot pārrobežu attiecībām pāriet jaunā kvalitātes līmenī.

Tulkošanas birojā “Valodu Serviss” iespējams veikt šādu ar ekonomiku saistītu tekstu un dokumentu tulkojumus:

  • grāmatvedības atskaites, bilances;
  • audita slēdzieni;
  • statistiskie dati;
  • bankas dokumentācija — kontu izraksti, līgumi, garantijas, atskaites;
  • mārketinga pētījumi;
  • konkursu dokumentu paketes;
  • rēķini, faktūrrēķini, pavadzīmes;
  • garantijas vēstules;
  • kredītu pieteikumi;
  • tehniski ekonomiskie pamatojumi.

Visi ekonomikas un finanšu tekstu tulkojuma veidi tiek veikti, ievērojot dokumentu noformēšanas standartus un likumdošanas normas, kas pieņemtas konkrētajā valstī. Kvalifikācija, plašas valodu zināšanas, grāmatvedības uzskaites pamatu un ekonomiskās dokumentācijas pārzināšana mūsu biroja speciālistiem ļauj nodrošināt augstākā līmeņa  tulkošanas pakalpojumus.

Ar ekonomiku saistītu rakstu tulkošana
Informācija, kas iekļauta ar ekonomiku saistītos rakstos, var kļūt par uzticamu palīgu dažādu ekonomikas uzdevumu risināšanā. Savukārt avota valodas nezināšana var radīt būtiskus šķēršļus mērķu sasniegšanai. Šādos gadījumos tulkošanas pakalpojumu izmantošana ir uzticams risinājums ceļā uz dažādu valstu ekonomiku, kas paver neierobežotas iespējas gan uzņēmējiem, gan bankas ierēdņiem, gan finansistiem, gan citiem speciālistiem.

Biroja “Valodu Serviss” tulkošanas speciālisti nodrošina lietpratīgu un precīzu jebkuras informācijas tulkojumu, ar saprotamas valodas palīdzību nogādājot to līdz mērķauditorijai. Ir svarīgi ņemt vērā specializēto terminoloģiju un lielo skaitļu un datu apjomu — katram terminam un skaitlim iztulkotajā tekstā jābūt precīzam. Šāda darba veikšanai tulkotājam nepieciešama ne tikai lingvistiskā profesionalitāte, bet arī augsta uzmanības, precizitātes un pacietības pakāpe. Katrs burts, katrs cipars ar ekonomiku saistītā tekstā nenoliedzami ietver svarīgu informāciju; kaut mazāko tās izmaiņu rezultātā var rasties nelabojamas sekas. Mūsu birojā darbam ar katru tekstu tiek pievērsta īpaša uzmanība, kas novērš jebkādas neprecizitātes vai neloģiskumu.

Steidzams ar ekonomiku vai finansēm saistīta teksta tulkojums
Mūsu darbā bieži nākas saskarties ar steidzamu ekonomisko un finanšu tekstu tulkojumu nepieciešamību, kas nozīmē maksimāli ātru pasūtījuma izpildi. Mūsu speciālisti ir iemācījušies taupīgi izmantot laiku, nezaudējot nododamās informācijas kvalitāti un precizitāti. Tāpēc šodien mēs saviem klientiem ar lepnumu piedāvājam jebkuru tekstu izveides pakalpojumu maksimāli īsā laikā.
Birojs “Valodu Serviss” kļūs par uzticamu palīgu gadījumā, ja jums nepieciešams kvalitatīvs, precīzs, stilistiski pareizs ar ekonomiku vai finansēm saistīta teksta, raksta un dokumentācijas tulkojums.