Interesanti fakti par latviešu valodu

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda apmēram 1,7 miljoniem cilvēku, galvenokārt Latvijā, kur tā ir vienīgā valsts valoda. Lielākās latviešu valodas pratēju kopienas ārpus Latvijas ir Īrijā, Austrālijā, ASV, Zviedrijā, Lielbritānijā, Vācijā, Brazīlijā, Krievijā. Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupai.

Tiek uzskatīts, ka latviešu valodas pamats sāka veidoties ap 7.-9.gs., kad izveidojās senlatviešu ciltis – kurši, latgaļi, zemgaļi, sēļi, kuru valodas bija ļoti tuvas. Latviešu valodas veidošanās sākās 16. gadsimtā, pamazām palielinoties iedzīvotāju starp novadu kontaktiem, bet vienotas formas ieguva 19 gs. sākumā, kad tika atcelta dzimtbūšana un pieļauta ierobežota iedzīvotāju migrācija guberņas teritorijā. Latviešu literārā valoda tika izveidota pēc tam, kad 1876. gadā Rīgas Latviešu biedrība izveidoja pareizrakstības komisiju, kas izveidoja vienotus latviešu valodas pareizrakstības principu pamatus, ieviesa virkni jaunvārdu, lai pārvarētu dialektu atšķirības. 1908. gadā Rīgas Latviešu biedrībā izveidoja otru latviešu valodas pareizrakstības komisiju, kuru vadīja Kārlis Mīlenbachs, kuras darbā piedalījās Jānis Endzelīns un citi valodnieki. Šī komisija pieņēma latviešu pareizrakstības noteikumus, sakārtoja vārdu krājumu un šo valodu sāka mācīt skolās kā latviešu valodu.

Liela nozīme latviešu valodas izveidē ir latgaļu un zemgaļu valodām, tāpat arī lībiešu valodai. Senākie rakstu paraugi latviešu valodā – baznīcas dziesmu tulkojumi Vidzemes dialektā – ir no 1530. gada. Sākotnēji latviešu valoda tika pierakstīta gotiskajā ortogrāfijā, kas tajā laikā tika lietota vācu rakstībā. Tā nebija piemērota latviešu valodai, tāpēc jau 19. gs. gadsimta vidū Juris Alunāns ierosināja veikt rakstības reformu. Jaunās ortogrāfijas principus vēlāk izstrādāja Kārlis Mīlenbahs un Jānis Endzelīns. Tā tika pieņemta 1908. gadā un to oficiāli apstiprināja jaunā Latvijas valsts 1919. gadā. Tomēr pilnīga pāreja uz latīņu alfabētu ar diakritiskajām zīmēm notika vēlāk, vairāku gadu laikā.

Visbiežāk sniegtie tulkošanas pakalpojumi latviešu valodā:

Mājas lapu tulkojumi.

Izglītības dokumentu tulkojumi ar notāra apliecinājumu.

Uzņēmumu reģistrācijas dokumentu tulkojumi ar notāra apliecinājumu

Grāmatvedības dokumentu tulkojumi ar notāra apliecinājumu

Sinhronā tulkošana

Secīgā tulkošana