We speak
Your language!

“Valodu Serviss” kvalitātes kontroles procesa mērķis ir nodrošināt augstu tulkošanas pakalpojumu kvalitāti. Šis process sākas brīdī, kad klients sazinās ar mums, un beidzas ar kvalitatīva tulkojuma nodošanu klientam. Tulkojuma projektu izpildi pārrauga profesionāli projektu vadītāji, kuri var atbildēt uz ikvienu jautājumu, kas saistīts ar projektu. Lai nodrošinātu un kontrolētu klientu apmierinātību, visi jaunie klienti neilgi pēc projekta nodošanas tiek telefoniski aptaujāti par projekta kvalitāti.

Mūsu kvalitātes kontroles process ietver arī materiālu rediģēšanu un pārbaudi, nodrošinot, lai tiktu rastas atbildes uz visiem lingvistu jautājumiem, un rūpīgi saglabājot visu informāciju, kas ir saistīta ar katru uzdevumu. Vissvarīgākais solis šajā procesā ir konkrēta uzdevuma nodošana vispiemērotākajam lingvistam. Visi valodu pakalpojumi prasa ne tikai valodu zināšanas, bet arī specifiskas zināšanas par konkrēto tēmu. Piemēram, rakstiska juridiskā teksta tulkojuma veikšanai par patentu vai autortiesību pārkāpumiem, kurā ietvertas arī zinātniskas formulas, piemērots būs profesionāls tulkotājs ar juridiskām zināšanām un iemaņām eksaktajās zinātnēs vai arī divi tulkotāji — viens ar juridiskajām zināšanām, bet otrs ar specifiskām iemaņām eksaktajās zinātnēs.

Kvalitātes kontroles process ietver arī vairākas tulkojumu pārbaudes, lai nodrošinātu iespējami labāko tulkojumu. Dažas no darbībām nedaudz atšķiras atkarībā no konkrēto tulkojumu pakalpojumu veida.
 
  • Dokumentu tulkojumi: piemērotais kvalitātes kontroles process rakstiskiem tulkojumiem ietver vairākus korektūru lasīšanas posmus un rediģēšanu, lai nodrošinātu precizitāti, atbilstību valodas normām, pabeigtību un korektu formatēšanu.
 
  • Tulku pakalpojumi: kvalitātes kontroles process ietver ne tikai atbilstošāko tulku piemeklēšanu katram pasākumam, bet arī vairākas darbības, lai nodrošinātu tulku atbilstošu sagatavošanu tā, lai viņi varētu koncentrēties precīzai darba izpildei. Tas ietver gan tēmai atbilstošu sagatavošanās materiālu izsniegšanu tulkiem, gan arī tulku nodrošināšanu ar detalizētu informāciju par konkrētā uzdevuma gaitu.

Viena no mūsu īpašajām specializācijām ir materiālu tulkošana vienlaicīgi vairākās valodās. Šiem specifiskajiem tulkošanas projektiem nepieciešami tādi kvalitātes kontroles elementi kā konsekvences nodrošinājums dažādām versijām un pārliecība, ka visiem iesaistītajiem tulkotājiem ir visa nepieciešamā informācija kvalitatīvai darba izpildei.

Šī informācija sniedz īsu ieskatu mūsu kvalitātes kontroles procesos. Ja jums ir kādi jautājumi vai arī nepieciešama sīkāka informācija par mūsu kvalitātes kontroles procesiem, lūdzam kontaktēties ar mums.