Lokalizācija
„Valodu Serviss” piedāvā pilna servisa programmnodrošinājumu, mājas lapu, mārketinga materiālu lokalizācijas pakalpojumus. Mūsu speciālisti sniegs Jums palīdzību katrā lokalizācijas etapā: sākot ar lokalizācijas iespējamības analīzi un beidzot ar gatavo materiālu tulkošanu, kā arī lokalizētās versijas pārbaudi.
Lokalizācijas analīze
Šī etapa mērķis- pārbaudīt tehniskās iespējas veikt dotā produkta adaptāciju mērķa tirgum. Veicot šo pārbaudi, tiek noteiktas vietas, kuras varētu ietekmēt produkta funkcionalitāti. Tiek pārbaudīts:
·         vai produkts satur tekstu, kuru nav iespējams lokalizēt, piemēram, nepiemērots šrifts, maksimāli pieļaujamais rakstu zīmju skaits interfeisā;
·         vai pietiekami kvalitatīvi un adekvāti tiek attēloti mērķa valodas simboli, kā notiek datu ievades/ izvades process ar šo simbolu palīdzību;
·         vai ir iespējams mainīt tādus parametrus kā datums, laiks, alfabētiskā kārtība, valūtas un skaitļu attēlojums;
·         vai programmas lokalizētā versija darbojās dotajā operētājsistēmā, vai mājas lapa darbojās dažādās pārlūkprogrammās.
 
Tulkojums un adaptācija
Etapa mērķis:
·         pārbaudīt, vai produkts satur tekstu, kuru nav iespējams lokalizēt, piemēram, nepiemērots šrifts, maksimāli pieļaujamais rakstu zīmju skaits interfeisā;
·         sagatavot glosāriju, kas palīdzētu unificēt terminoloģiju un tulkojuma stilu;
·         izgatavot un turpmāk izmantot iepriekš veikto tulkojumu Translations Memory.
·         pārtulkot interfeisa ziņojumus;
·         pārtulkot un koriģēt tekstu, dokumentāciju, sagatavot lokalizētos skrīnšotus;
·         apkopot gatavo lokalizēto versiju;
·         turpmākā visu lokalizējamo resursu atjaunošana un papildināšana tiks veikta izmantojot iepriekš sagatavoto Translations Memory bāzi.
 
Kvalitātes kontrole
„Valodu Serviss” lokalizācijas procesa kvalitātes kontroli veic tulks- korektors, dizainers, programmētājs. Pirms tiek nodota lokalizācijas darba galējā versija, tiek veikta produkta pārbaude:
·         lingvistiskā- korektors, dotās nozares speciālists, pilnībā veiks interfeisa tulkojuma pareizību, attēlu, shēmu un citu elementu izvietojumu atbilstoši tekstam;
·         funkcionālā- programmētājs pārbauda un apstiprina lokalizētā produkta funkcionalitāti.
 
 
 
Pieteikuma forma

Pasūtītājs

Uzņēmuma nosaukums

E-pasts

Tālruņa numurs

No kuras valodas

Uz kuru valodu

Vēlamais termiņš

Augšupielādēt pielikumu

...
Izvēlēties